تبلیغات
کلبه تنهایی من - ....

کلبه تنهایی من

هر جا چراغی روشنه؛از ترس تنها بودنه...ای ترسِ تنهاییه من، اینجا چراغی روشنه

....

The Lord is my shepherd...

The Lord is my shepherd, I shall not  want. He maked me to lie down in green pastures, he leadeth me beside the still waters, he restoreth my soul. He leadeth me in paths of righteousness for his name's sake. yea though I walk through the shadow of the valley of death, I will fear no evil, for thou art with me; they  rod and they  staff, they comfort me. thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. thou anointest my head with oil; my cup runneth over surely.  goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will in the house of the Lord forever
.خداوند شبان من است
خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود، در مرتعه های سبز مرا می خواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری می کند، جان مرا بر می گرداند و به خاطر نام خود به راه های عدالت هدایتم می نماید، چون در وادی سایه موت نیز راه روم از بدی نخواهم ترسید زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد، سفره ای برای من به حضور دشمنانم می گسترانی سر مرا به روغن تزیین کرده ای و کاسه ام لبریز شده است هر آیینه نیکویی و رحمت تم+ نوشته شده در جمعه 17 خرداد 1392 ساعت 12:54 ق.ظ توسط tanha | نظرات()