تبلیغات
کلبه تنهایی من - کارت پستال عاشقانه

کلبه تنهایی من

هر جا چراغی روشنه؛از ترس تنها بودنه...ای ترسِ تنهاییه من، اینجا چراغی روشنه