تبلیغات
کلبه تنهایی من

کلبه تنهایی من

هر جا چراغی روشنه؛از ترس تنها بودنه...ای ترسِ تنهاییه من، اینجا چراغی روشنه

دموکراسی

                                                          ﺣﺎﻝ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ
                                                                     ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝ ﻣــــــﻦ ﺑﺎﺷﺪ !
 
                                                          


+ نوشته شده در سه شنبه 11 خرداد 1395 ساعت 07:51 ب.ظ توسط tanha | نظرات()از تو گذشتن

   دستت را در دستانم بگذار....
حلقه دستانمان...
 حلقه چشمانمان....
 حلقه نفسهایمان.... 
میان این همه حلقه راوی عشق... 
بگو مگر میتوانم از تو بگذرم؟


+ نوشته شده در سه شنبه 11 خرداد 1395 ساعت 07:43 ب.ظ توسط tanha | نظرات()آمدنت..

                                                                                                  کوک میکنم چشمانم راروی آمدنت...

نمی آیی ومن برای همیشه خواب می مانم................+ نوشته شده در سه شنبه 11 خرداد 1395 ساعت 07:31 ب.ظ توسط tanha | نظرات()امروز همه چیز آخرین است!

امروز همه چیز آخرین است! آخرین شنبه... آخرین دلشوره هایِ شیرین اسفند... اتمامِ آخرین جایِ گردگیری نشده ی خانه... اخرین اتمام حجت ها با.. خودمان.... حالمان... آرزوهایمان آخرین یا مقلب القلوب ها و... آخرین امیدهای گره خورده، به اشاره ی سالی نو، که همه چیز درست میشود. سلام همگی

+ نوشته شده در شنبه 29 اسفند 1394 ساعت 11:06 ب.ظ توسط tanha | نظرات()سال 95

یامقلب،قلب من در دست توست یامحول،حال من سرمست توست كن تو تدبیری كه در لیل و نهار حال قلب من شود همچون بهار یامقلب،قلب او را شاد كن یامدبر، خانه اش آباد كن یامحول،احسن الحالش نما از بدیها فارغ البالش نما خدایا: رحمتت را در روزهای آخرسال بركسانیكه برایم عزیزند جاری كن سال نو پیشاپیش مبارک ...

+ نوشته شده در شنبه 29 اسفند 1394 ساعت 03:08 ب.ظ توسط tanha | نظرات()آدمهای زندگی ...

❤️ مراقب آدمهای " آرام " زندگیتان باشید آنهایی که " گوش " میدهند دیرتر "غمگین" میشوند "سخت عصبانی" میشوند طولانی "دوستتان" دارند کم "عاشق" میشوند "مهربانی" را بلدند،"حواسشان" به شماست، ... "درد" را به "جان" میگیرند تا شما را "نرنجانند" آنها همانهایی هستند که اگر "دلشان بشکند" دیگر" نیستند " ! نه اینکه "کم" باشند دیگر "نیستند .

+ نوشته شده در جمعه 28 اسفند 1394 ساعت 01:11 ق.ظ توسط tanha | نظرات()یک نفر باشد ...

در زنــــــــدگی هرکس بـــــاید یک نفر باشد... مرد و زن بـــــــودنش مهــــــــــم نیست.. فقط بایدیــــــک نفــــــــرباشد... یک آدم ... یک دوســــــت... یک همـــــــدم... یک رفیـــــــــق... یک نفـــــــــر که جــــــــویای حالـــــــــت باشد... که نگرانـــــــت باشد.. که تو را بهتـــــــر ازخــــــــودت بشناسد.یک نفر که شماره اش را بگیری و بگویی حالم بد است.. شنیدن همین یک جمله کافیست تاکار وزندگی اش را تعطیل کند... و خودش را به تو برساند... آخر خوشبختــــــــی است یک نفر در زندگیت باشد که تنها نباشی که...

+ نوشته شده در پنجشنبه 27 اسفند 1394 ساعت 06:56 ب.ظ توسط tanha | نظرات()بهار و دلتنگی

بهار و این همه دلتنگی .. ؟!!! نه،،،، شاید فرشته ای فصل ها را به اشتباه ورق زده باشد ....

+ نوشته شده در پنجشنبه 27 اسفند 1394 ساعت 03:13 ق.ظ توسط tanha | نظرات()قتل احساس

ﺑـﮯ ﺭﺣﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ " ' ﺧﯿــــــــــــــــــــــﺎﻧﺖ!?' " ﺍﯾﻦ " ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ... ' ﻭﺍﺭﺩ' " ﺯﻧـــــــــــــــــــــــﺪﮔﮯ " ' ﮐﺴﮯ' ﺷﻮﮮ ! "ﻭﺍﺑﺴــــــــــــــــﺘﻪ ﺍﺵ " ﮐﻨﮯ ! ﻭ ... 'ﺑﻌﺪ' ﺍﺯ "ﻣﺪﺗﮯ " ' ﺁﻧﻘــــــــــــــــــــــــــــﺪﺭ' " ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ " ﺭﺍ "ﺧــــــــــــــــــــــﺎﻟﮯ " ' ﮐﻨﮯ ' ﮐﻪ ... ﯾﮏ " ﻋﻤــــــــــــــــــــــﺮ " ﺑﺎ " ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ " " ﺑﻤﯿﺮﺩ !!" ﻫﯿﭻ ' ﭼﯿﺰ' " ﺑﺪﺗﺮ " ﺍﺯ " ﻗﺘـــــــــــــــــــــــــﻞ ﺍﺣﺴــــــــــــــــــــــــــــﺎﺱ " 'ﻧﯿﺴﺖ

+ نوشته شده در پنجشنبه 27 اسفند 1394 ساعت 02:17 ق.ظ توسط tanha | نظرات()سال 94

سال94 داری میری؟؟بــــرو... 
اما حرفامو بشنــــــــــــو و بــــــــــرو 
یـه ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ ﺍﺻـلا ﻧـﮕـﺬﺷــــــــــــــــﺖ
ﺍﻣـﺎ ﻣـن ﺍﺯﺵﮔـﺬﺷــــــــــــــــﺘـﻢ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ ﻫـﻢ ﺑـﺪ ﮔـﺬﺷـﺖ ... 
ﺳـﺨــــــــــــــــﺖﮔـﺬﺷـﺖ ...ﺑـﺎ ﺩﺭﺩ ﮔـﺬﺷـــــــــــــــــﺖ ...
ﯾـﻪ ﺷــــــــــــــــﺒـﺎﯾـﯽ ﺩﺍﺩ ﺯدم " ﺍﻣـﺎ ﺟــــــــــــــــﺰ ﺩﻟـم ﻫـﯿـﭻ
ﮐــــــــــــــــﺲﺻــــــــــــــــﺪﺍﻣـو ﻧـﺸــــــــــــــــﻨـﯿـﺪ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ ﻫـﻤـﻪ ﭼــــــــــــــــﯽ ﺑـﻮﺩ ﺍﻟـﺎ ...
ﺍﻭﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎﯾـﺪﻣـﯿـﺒــــــــــــــــﻮﺩ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــﯽ ﻫـﻮﺍ ﻋـﺠـــــــﯿـﺐ ﺩﻭﻧـﻔـﺮﻩ ﺑـﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫـﻤــــــــﻮﻥ
ﺷـﺒـﺎ ﻣـن ﺑـﻮدمـــــو ﺗـﻨـﻬـﺎﯾـــــــــیم ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـــــــﯽ ﻧـﻔـﺴـــــــم ﺑـﺮﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾـﻦ ﻫـﻤـــــــﻪ ﺑـﻐــــــــﺾ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﻧـﻔــــــــﺲ ﮐـﻢ ﺍﻭﺭدم  ... ﺍﻣــﺎ ﺩﻭاﻡ اﻭﺭﺩم ...
ﯾـﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾــــﯽ ﻓـﻘـــــــﻂ ﺯﻧـﺪﻩ ﺑـﻮﺩم ... ﺯﻧـﺪﮔـﯽ ﻧـﮑـــــــﺮﺩم...
ﯾـﻪ ﺷﺒـﺎﯾـﯽ ﺯﻧــﺪﻩ ﻫـﻢ ﻧـﺒـﻮﺩمﻓـﻘــــــﻂﺑـﻮﺩم...
ﻫـﻤﯿـــــــــــــــــﻦ
94 حالا ده بـــــــــــــــــــــــرو+ نوشته شده در چهارشنبه 26 اسفند 1394 ساعت 02:34 ق.ظ توسط tanha | نظرات()خزان زود هنگام بوستان پیامبر تسلیت

Kolbetanhaieman.mihanblog.com

+ نوشته شده در یکشنبه 23 اسفند 1394 ساعت 02:15 ق.ظ توسط tanha | نظرات()ما بی خیال حرمت مادر نمی شویم+ نوشته شده در سه شنبه 4 اسفند 1394 ساعت 07:27 ب.ظ توسط tanha | نظرات()السلام علیک یا اباعبدالله...+ نوشته شده در چهارشنبه 22 مهر 1394 ساعت 11:56 ب.ظ توسط tanha | نظرات()آغوش توست

ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﻲﺩﺍﻧﯽ

ﻣﺒﺪﺍ ﻭ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻦ

ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮﺳﺖ

ﭘﺲ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ

ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﮕﻴﺮ

ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺣﺴﻮﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ

ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺮﺍ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ

ﺣﺘﯽ

                                                                                   ﻟﺤﻈﻪ‌ﺍﯼ …


+ نوشته شده در شنبه 28 شهریور 1394 ساعت 01:57 ب.ظ توسط tanha | نظرات()دست تو”

من از قبل “باخته” بودم

“مچ انداختن”

بهانه ای بود؛

برای گرفتن دوباره ی “دست تو”+ نوشته شده در شنبه 28 شهریور 1394 ساعت 01:52 ب.ظ توسط tanha | نظرات()تو را بسپارند

اگر می دانستم انسان ها را به خاک می سپارند

خاک می شدم تا تو را به من بسپارند+ نوشته شده در جمعه 27 شهریور 1394 ساعت 08:48 ب.ظ توسط tanha | نظرات()می میرند

خوش به حال ماهی ها تکلیفشان معلوم است

هوایی که می شوند ، می میرند+ نوشته شده در جمعه 27 شهریور 1394 ساعت 08:42 ب.ظ توسط tanha | نظرات()صدای گامهای پاییز

        صدای غرش رعد و نم نم باران میگوید                                 
                                          فصل عاشقان نزدیک است
                                                        خوب که گوش بسپاری 
                                                        صدای گامهای پاییز از دور بگوش میرسد


+ نوشته شده در پنجشنبه 26 شهریور 1394 ساعت 05:23 ب.ظ توسط tanha | نظرات()بغض هایت


                  بغض هایت را
                                      برای خودت نگه دار
                                               گاهی سبک نشوی ،
                                                                   سنگین تری . . .


+ نوشته شده در پنجشنبه 26 شهریور 1394 ساعت 05:13 ب.ظ توسط tanha | نظرات()تو رو از خدا ...

خودم کمتر از تو نفس میکشم ...

که سهم ِ هوامو ببخشم به تو

تو حرف زیاد داری با خدا ...

بگو تا خدامو ببخشم به تو

ببین هر دفعه توی آغوشمی ...

یه راز ِ مگو رو بگو میکنم

بمیرم دوباره به دنیا بیام ...

تو رو از خدا آرزو میکنم+ نوشته شده در پنجشنبه 26 شهریور 1394 ساعت 05:00 ب.ظ توسط tanha | نظرات().: تعداد کل صفحات 22 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]